Toolbox: GELD-instrument 2010 voor de basisschool

Het toolbox-instrument voor het maken van de meerjarenbegroting voor de basischool voor de komende jaren is klaar De instrumenten voor het speciaal basisonderwijs respectievelijk het (voortgezet) speciaal onderwijs volgen binnenkort. Lees verder

Mede op basis van reactie tijdens de gebruikersbijeenkomst in september zijn de instrumenten aangepast. Ook de nieuwste bekostigingsgegevens zijn erin verwerkt. Dus ook de informatie van de Londo-bekostiging en de bezuiniging in de onderwijsbegroting op het budget B&M. U kunt er dus mee aan de slag.

Klik hier voor het instrument MJB FPE BAS 2010 vs 13okt09.xls

VOS/ABB legt ook de laatste hand aan het Sommatiemodel GELD 2010.  

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl