Toolbox-instrument BAPO en Jubilea bijgesteld

Het VOS/ABB-instrument voor de berekening van de omvang van de voorziening voor BAPO respectievelijk jubilea is iets bij gesteld. De bijstelling betreft de mogelijkheid dat iemand al voor zijn jubileumdatum gestopt is, bijvoorbeeld vanwege FPU. Ook zijn de aangepaste salarisbedragen voor het primair onderwijs verwerkt. Lees verder

In het instrument wordt gewerkt op basis van de ministeriële regeling ter zake.

De brief van 26 februari 2009 hierover, die aangeeft hoe schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs moeten gaan met de voorziening voor BAPO, is aan de besturen gestuurd.

Dit instrument volgt de werkwijze zoals in de bijlage bij de brief is aangegeven.

Klik hier voor het instrument in de VOS/ABB-Toolbox op deze website.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl