Toolbox-instrument BAPO en jubilea

Het instrument voor de berekening van de omvang van de voorziening BAPO respectievelijk jubilea is gereed. Het instrument zit in de Toolbox op deze website. Lees verder

In het instrument wordt gewerkt op basis van de ministeriële regeling over de voorziening voor BAPO en jubilea. De schoolbesturen hebben hier een brief over gehad (dd. 26 februari 2009). In deze brief staat hoe besturen in het primair en voortgezet onderwijs moeten omgaan met deze voorziening.

Klik hier voor het instrument. 

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl