Toolbox-instrument meerjarenbegroting geactualiseerd

In de VOS/ABB-Toolbox op deze website is het aangepaste instrument voor de meerjarenbegroting voor scholen voor voortgezet onderwijs opgenomen. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u het instrument downloaden. U dient daarvoor de VOS/ABB-inloggegevens van uw organisatie te gebruiken. Lees verder

Het instrument MJB VO is geactualiseerd op basis van de wijziging van de ‘Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs’. Met behulp van het instrument is het mogelijk een complete meerjarenbegroting te maken. De indeling van het instrument volgt de voorschriften voor de inrichting van de jaarrekening.

Met het oog op de presentatie is een groot aantal kengetallen en grafische weergaven gemaakt. Daarbij worden de normen van de commissie-Don aangehouden.

Bij het instrument zit een uitgebreide toelichting.

Klik hier om het instrument te downloaden (daarvoor moet u inloggen met de VOS/ABB-codes die uw organisatie als lid heeft gekregen).

Bijlagen