Toolbox: Instrument meerjarenbegroting VO 2010

Het instrument waarmee een (complete) meerjarenbegroting voor het voortgezet onderwijs kan worden gemaakt, is gereed. Nu alle benodigde gegevens beschikbaar zijn, kunt u het instrument vinden in de Toolbox op deze website. De opzet volgt volledig de voorschriften voor de jaarrekening voortgezet onderwijs. Lees verder

DUO (voorheen CFI) heeft in januari de nieuwe GPL-bedragen gepubliceerd, gevolgd door enkele andere belangrijke bekostigingsregelingen. Dat maakt het mogelijk om de berekeningen uit te voeren in overeenstemming met de laatste gegevens van de bekostiging en de salaristabellen.

In het instrument in de VOS/ABB-Toolbox wordt de bekostiging van de rugzakken meegenomen. Ook zijn de aanvullende (formatie)regelingen, indien enigszins mogelijk, geautomatiseerd.  

De salaristabellen voor de jaren na 2010 zijn ongewijzigd gelaten, omdat ook de GPL-waarden nog niet zijn bijgesteld. Zou de inkorting van de schalen al wel zijn doorgevoerd, dan zouden de lasten meer stijgen dan de baten, terwijl gemiddeld de stijging van de lasten gepaard gaat met een vergelijkbare stijging van de baten door de verhoging van de GPL.

De meerjarenonderhoudsplanning en het meerjareninvesteringsplan kunnen compleet worden verwerkt. Daarmee komt de voorziening ‘Groot onderhoud’ in beeld is en kunnen ook de activa en afschrijvingen integraal worden verwerkt.

De begroting en balans wordt, als de voorgaande werkbladen zijn ‘gevuld’, vrijwel geheel automatisch aangemaakt. Ze leveren dan ook een overzicht van de ontwikkeling van de liquiditeit. Relevante kengetallen worden aangemaakt. De presentatie daarvan kan grafisch  worden gehanteerd in presentaties. Dat betreft nu ook de kapitalisatiefactor en de daarbij behorende signaleringsgrenzen.

Twee zaken vergen nadere aandacht:

– De werkgeverslasten zijn in het werkblad tabellen op 42% gesteld (excusief kosten (ziekte)vervanging en uitkeringen). Het wordt dringend geadviseerd zelf een eigen percentage vast te stellen en in het instrument te hanteren. Daarbij kan het instrument personele kosten VO 2010 (ook in de Toolbox) wellicht bruikbaar zijn;

–  De salaristabellen tot en met 2014 zijn opgenomen zonder verwerking van de inkorting van de schalen. Dat leidt per definitie dus tot kosten die gelijklopen met de huidige GPL. Zodra de GPL wordt verhoogd in verband met de schaalinkorting voor 2011, dient de ingekorte tabel gehanteerd te worden. Dan volgt een bijgestelde versie.

VOS/ABB verneemt graag wat u als gebruiker van het instrument vindt. Als u tegen zaken aanloopt die u graag anders zou zien, kunt u dat laten weten aan de makers van het instrument, senior beleidsmedewerkers Bé Keizer en Reinier Goedhart van VOS/ABB.

Klik hier om het instrument te downloaden.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl of Reinier Goedhart, 06-30049660,  rgoedhart@vosabb.nl