Toolbox: instrument personele kosten weer actueel

Het toolbox-instrument voor de berekening van de personele kosten is geactualiseerd op basis van premiewijzigingen per 1 juli en 1 augustus jongstleden. Met dit instrument kunnen de werkgeverslasten en de kosten van betaald ouderschapsverlof, functiedifferentiatie en extra periodieken worden geraamd. Lees verder

Bij betaald ouderschapsverlof en bij extra periodieken is het ook mogelijk een raming te maken van de kosten voor het gehele personeelsbestand van een bestuur.

De kosten van de functiemix kunnen voor een individueel personeelslid worden becijferd, zowel op de korte termijn als de structurele kosten op langere termijn.

Klik hier voor het geactualiseerde instrument in de Toolbox 2009-2010 in de map PO.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl