Toolbox: instrument werktijdfactor 2008

Het instrument waarmee de werktijdfactor conform de vereisten van de cao kan worden berekend, is bijgesteld voor het schooljaar 2008-2009. Lees verder

De verandering ten opzichte van de vorige versie is gering: de datum waarmee de leeftijd wordt berekend, is nu 1 augustus 2008. Voor de berekening van het recht op BAPO wordt de berekening (uiteraard) uitgevoerd op basis van de eerste dag van de maand nadat men er recht op krijgt.

De zomerperiode zal worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid verder te verbeteren. Het instrument is opgenomen in de Toolbox 08-09 in de map PO.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl