Toolbox: instrument werktijdfactor 2009

Voor het schooljaar 2009/2010 zullen scholen binnenkort alweer de werktijdfactor moeten bepalen voor de te verwachten vacatures en de inzet van het zittende personeel. Daarom heeft VOS/ABB het instrument werktijdfactor PO aangepast. Het ging om enkele data waardoor ook de BAPO weer correct wordt berekend. Lees verder

De ervaring leert dat gebruik van het instrument al gauw leidt tot discussies over de normjaartaak, het compensatieverlof, de vaststelling van de onderwijstijd, het rooster dat daaruit voort vloeit, het taakbeleid, de inzetbaarheid van het personeel, enzovoort enzovoorts. De CAO is onvoldoende transparant over deze onderwerpen en vandaar dat het vrijwel onontkoombaar is dat deze materie eerst stevig aan de orde wordt gesteld in een scholing/training van met name het directieberaad. En daarbij moet uiteraard de GMR niet vergeten worden!

Als dergelijke verhelderende bijeenkomsten hebben plaats gevonden (vaak vergt het meer dan één bijeenkomst van een halve dag), blijkt het instrument uitstekend bruikbaar.

Optimale inzet
De juiste en correcte bepaling van de werktijdfactor en de eventuele compensatie voor zowel het onderwijsgevend personeel, het onderwijsondersteunend personeel als de directieleden is één ding, de inzet van personeelsleden in het rooster voor het komende jaar is een tweede opgave. Het ene schooljaar is het andere niet en ook dat levert hoofdbrekens op.

Met het instrument worden deze problemen successievelijk opgelost zodat u uw (krappe) formatieve middelen optimaal kunt inzetten.

Het instrument is te vinden in de Toolbox 09-10 in de map PO.

Informatie: Bé Keizer (06-22939674) of e-mail: bkeizer@vosabb.nl

Voor scholingen en trainingen: Geke Lexmond (06-20516610) of e-mail: glexmond@vosabb.nl