Toolbox-instrumenten geactualiseerd

Twee instrumenten in de Toolbox van VOS/ABB zijn geactualiseerd met nieuwe cijfers. Lees verder

In de map Samenwerkingsverband WSNS is een nieuwe versie geplaatst van het instrument Overdrachten SBO en Grensverkeer. In de map Voortgezet onderwijs is het instrument voor Personele kosten VO 2011 vernieuwd.

De Toolbox is hier op de website van VOS/ABB te vinden. Leden kunnen alle instrumenten downloaden en gebruiken. Niet-leden vinden een beperkt aantal openbare instrumenten.