Toolbox: Londo-instrumenten aangepast

De instrumenten voor de berekening van de bekostiging van de materiële exploitatie (beter bekend als Londo) voor de basisschool respectievelijk het SBO zijn nu ook in de algemene layout verwerkt. Lees verder

Ook is van de gelegenheid gebruikgemaakt om de instrumenten nog wat overzichtelijker te maken.

De beide instrumenten zijn te downloaden:

Klik hier voor ‘Londo bas 2008 vs b.xls’

Klik hier voor ‘Londo sbo 2008 vs b.xls’

Commentaar op deze versies is welkom!

Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl of Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl