Toolbox: Meerjarenbegroting Basisschool bijgesteld

Nu bekend is hoe de toeslag voor de impulsgebieden is vastgesteld, is ook het instrument voor de basisschool, zowel het FPE- als het Geld-model, aangepast. Het betreft twee wijzigingen in deze instrumenten in de Toolbox. Lees verder

De eerste wijziging betreft de bedragen die moeten worden gehanteerd voor het schooljaar 09-10 en de jaren daarna. Deze bedragen worden aanzienlijk hoger. In de tweede plaats was aangegeven dat de toeslag gebaseerd zou zijn op alle leerlingen met een gewicht, ongeacht de omvang van het gewicht. Dit moet nu ingeperkt worden tot het aantal leerlingen met uitsluitend het gewicht 0,3 en/of het gewicht 1,2.

Dit laatste vergt dat een formule in het werkblad ‘gegevens’ wordt aangepast.

In de toelichting bij de instrumenten in de Toolbox hebben we nauwkeurig aangegeven welke veranderingen exact moeten plaatsvinden en hoe u die eventueel zelf kunt doorvoeren. In de Toolbox zijn de bijgestelde versies nu opgenomen als versie c (zowel wat het FPE- als het Geld-model betreft).

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl