Toolbox: Meerjarenbegroting WSNS 2009

Het instrument voor het maken van de WSNS-meerjarenbegroting voor de komende jaren is gereed. Daarmee kunt u op betrekkelijk eenvoudige wijze een deugdelijke begroting maken waarin de voornemens uit het zorgplan worden geconcretiseerd. Het instrument is opgenomen in de Toolbox. Lees verder

Het instrument gaat uit van een aantal keuzen, die in de toelichting nader zijn aangegeven. Het advies is deze keuzen te volgen om het niet nodeloos ingewikkeld te maken.

Het instrument volgt de indeling van de jaarrekening, zoals die door OCW wordt voorgeschreven. Door de boekhouding conform deze indeling in te richten, kunt u ook op eenvoudige wijze de financiële jaarrekening maken. Dat levert dan de exploitatierekening en balans, die u samen met de accountantsverklaring kunt sturen naar CFI. Dan hoeft u geen gebruik te maken van het programma EFJ, dat voor een samenwerkingsverband erg complex is.

Het instrument is voorzien van een hulpblad om de kosten te ramen van het inzetten van personeel van een bestuur dat in het verband deelneemt. hierbij kunt u denken aan een coördinator, ambulant begeleider, lid van de PCL enz.

Het instrument MJB GELD SWV 2009 vs a.xls staat in de Toolbox 09-10 in de map WSNS. 

Informatie: Bé Keizer 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl of Reinier Goedhart 0348-404804, rgoedhart@vosabb.nl