Toolbox: Meerjarenbegroting WSNS 2010

Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting voor samenwerkingsverbanden is gereed. Daarmee kunt u op betrekkelijk eenvoudige wijze een deugdelijke begroting maken, waarin de voornemens uit het zorgplan worden geconcretiseerd. Lees verder

Het instrument gaat uit van een aantal keuzen, die in de toelichting nader zijn aangegeven. Het advies is deze keuzen te volgen om het niet nodeloos ingewikkeld te maken.

Het instrument volgt de indeling van de jaarrekening, zoals die door OCW wordt voorgeschreven. Door de boekhouding conform deze indeling in te richten, kunt u ook op eenvoudige wijze de financiële jaarrekening maken. Dat levert de exploitatierekening en balans, die u samen met de accountantsverklaring kunt sturen naar CFI. Dan hoeft u geen gebruik te maken van het programma EFJ, dat voor samenwerkingsverbanden erg complex is.

Het instrument is voorzien van een hulpblad om de kosten te ramen van het inzetten van personeel van een in het verband deelnemend bestuur, bijvoorbeeld een coördinator, een ambulant begeleider en een lid van de PCL.

Het instrument MJB GELD SWV 2010 vs 23okt09.xls staat in de Toolbox 10-11 in de map WSNS.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl of Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl