Toolbox met informatie over tegengaan segregatie

Het Kenniscentrum Gemengde Scholen heeft een online toolbox met informatie uit gemeenten die hebben meegedaan aan een pilot voor het tegengaan van segregatie. Lees verder

Van 2008 tot 2012 is in 12 gemeenten onderzocht welke middelen efficiënt zijn voor het bestrijden van segregatie in het basisonderwijs en het bevorderen van dialoog en integratie. De pilots zijn ondersteund door het Kenniscentrum Gemengde Scholen, dat de ervaringen in de online toolbox heeft gebundeld. 

De ervaringen van de pilotgemeenten wijzen uit, dat er vier perspectiefrijke instrumenten zijn. Drie zijn gericht op het meer gemengd maken van scholen. Het gaat hier om aannamebeleid, voorlichting aan ouders en ouderinitiatieven. Het vierde instrument is bedoeld voor scholen die niet gemengd zijn: ontmoetingsprojecten.

Het Kenniscentrum Gemengde Scholen zal de komende tijd de toolbox verder vullen, bijvoorbeeld met notities over het voortgezet onderwijs. Ook komt er een overzicht van alle relevante scripties die er de laatste jaren zijn geschreven. Ook wordt, zodra die af is, de eindevaluatie van de activiteiten in de pilotgemeenten opgenomen.