Toolbox: Personele kosten 2010

Nu de premies voor 2010 bekend zijn, is het instrument Personele kosten PO 2010 geactualiseerd. Over de premiewijzigingen is eerder al op deze website gepubliceerd. Lees verder

Met dit instrument kunnen de werkgeverslasten van een werknemer worden geraamd, de kosten van betaald ouderschapsverlof, van functiedifferentiatie en van extra periodieken. Bij functiedifferentiatie kan ook het effect van de functiemix voor een individuele leerkracht worden geraamd.

Het instrument is voorzien van een toelichting die ingaat op de afzonderlijke berekeningen. Het geeft ook nadere achtergrondinformatie bij de diverse aspecten van personeelsbeleid die hierbij aan de orde zijn.

Klik hier voor het instrument.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl