Toolbox: Personele kosten 2010

In de VOS/ABB-Toolbox (2010-2011, map VO) zit een nieuw instrument voor de berekeningen van de personele kosten volgens de situatie per 1 januari 2010. Het instrument is bedoeld voor het voortgezet onderwijs. Lees verder

In tal van situaties is het nodig zicht te hebben op de loonkosten van een werknemer en de werkgeverslasten daarbij. Dat geldt ook voor de kosten van ouderschapsverlof, functiedifferentiatie en de toekenning van extra periodieken. Met het oog op de functiemix zijn met name de kosten van de hogere inschaling van actueel belang. Met het instrument is het mogelijk zicht te krijgen op deze kosten, ook met het oog op de meerjarenramingen voor de meerjarenbegroting.

Twee belangrijke componenten zijn niet in het instrument ingevuld, namelijk de kosten van ziektevervanging en die van werkloosheidsuitkeringen (deels de bijdrage aan het Participatiefonds). Wel is het mogelijk in de tabellen een percentage voor deze kosten op te nemen, die uiteraard eerst zo goed mogelijk geraamd dienen te worden.

Voor het overige blijft de opmerking van kracht dat de omvang van de werkgeverslasten per werkgever nogal kan verschillen. Daarom blijft het belangrijk om op basis van de eigen gegevens deze ontwikkeling zo goed mogelijk te volgen. Dan kan ook een betrouwbare raming worden gemaakt voor de meerjarenbegroting.

Klik hier om het instrument te downloaden.

Bé Keizer, 06-22939674 of e-mail: bkeizer@vosabb.nl