Toolbox: Ruimtebehoefte van de basisschool

De regelingen voor de bepaling van de huisvesting van de basisschool zijn in 2008 ingrijpend aangepast. Het gaat met name om een andere wijze van berekenen van het benodigde aantal vierkante meters waar een school recht op heeft op basis van het aantal leerlingen (en de gewichten die deze leerlingen hebben). In de Toolbox op deze website zit een nieuw instrument waarmee u de ruimtebehoefte van basisscholen kunt berekenen. Lees verder

De modelverordening huisvesting onderwijs van de VNG voor het primair onderwijs is drastisch gewijzigd. De berekening vindt plaats op basis van een vaste voet plus een aantal vierkante meters per leerling. In het instrument in de VOS/ABB-Toolbox is deze wijziging verwerkt, waarbij het mogelijk is de berekening volgens de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ systematiek te maken en de uitkomsten zo met elkaar te vergelijken. Voor een aantal gemeenten geldt nog steeds dat zij de ‘oude’ systematiek hanteren. Dat doen zij overigens vooral op grond van financiële overwegingen.

Met behulp van het instrument kan ieder schoolbestuur zelf nagaan hoe het uitpakt voor de eigen basisscholen. Het is daarbij dus zinvol om bij de gemeente te informeren hoe het staat met de aanpassing van de lokale verordening in relatie tot het landelijke model. Een aanpassing van het bestaande model moet in het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) aan de orde worden gesteld.

Met het instrument, dat in de Toolbox 2010-2011 is opgenomen in de map Huisvesting, is het mogelijk de ruimtebehoefte van een basisschool voor 2010 en de jaren daarna door te rekenen. Belangrijk daarbij is ook dat er geen sprake meer is van een afzonderlijke berekening voor een permanente vestiging en een tijdelijke huisvesting. Dat onderscheid is (gelukkig) vervallen. De uitkomsten van de huisvestingsbehoefte worden grafisch in beeld gebracht.

De berekening van de uitkering voor de (uitbreiding van de) eerste inrichting is eveneens in het instrument opgenomen. Het is bovendien voorzien van een uitvoerige toelichting.

Klik hier om het instrument te downloaden.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl