Toolbox: update Toetsingskader financiële positie

In de Toolbox op deze website is het geactualiseerde model Toetsingskader financiële positie opgenomen. Het model zit in de map Primair Onderwijs.

Het model Toetsingskader financiële positie ondersteunt schoolbesturen voor primair onderwijs bij het evalueren en verantwoorden van hun financiële positie. Het geeft, na invullen van de opgevraagde gegevens over 2012 en verder, zicht op het verloop van enkele relevante financiële cijfers en kengetallen van de onderwijsinstelling.

Ook laat het model zien in hoeverre een schoolbestuur nog financiële ruimte heeft, die ingezet kan worden voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Deze inzichten kunnen aanleiding geven tot een nadere verantwoording in het jaarverslag. In het verbeterde model zijn de jaarcijfers 2011 van de sector primair onderwijs verwerkt. Het meerjarenperspectief heeft een prominentere rol gekregen.

Ter ondersteuning van schoolbesturen bij het verantwoorden van de financiën, heeft de PO-Raad onlangs ook de brochure Kapitaal en vermogen aan het werk uitgebracht. In deze brochure leest u hoe schoolbesturen hun financiële positie integraler kunnen beoordelen en hoe de verantwoording van het financieel beleid inhoud kan krijgen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl