Toolbox weer helemaal up-to-date

De Toolbox van VOS/ABB met diverse praktische rekeninstrumenten is geactualiseerd.

Het betreft de volgende instrumenten.

In de map Basisschool:

 • Fusieregeling basisscholen
 • Groeiregeling basisscholen
 • Meerjarenbegroting FPE
 • Meerjarenbegroting Geld
 • Sommatiemodel FPE
 • Sommatiemodel Geld

In de map Speciaal basisonderwijs:

 • Sommatiemodel FPE
 • Sommatiemodel Geld
 • Meerjarenbegroting SBO FPE
 • Meerjarenbegroting SBO Geld

In de map (Voortgezet) speciaal onderwijs:

 • Sommatiemodel Geld
 • Meerjarenbegroting Geld

In de map Primair onderwijs:

 • Voorziening jubilea
 • Personele kosten

In de map Samenwerkingsverbanden WSNS:

 • Overdrachten SBO en grensverkeer

Let op: niet alle rekeninstrumenten zijn vrij te downloaden. Bij het downloaden van instrumenten die VOS/ABB specifiek voor de leden heeft gemaakt, krijgt u automatisch de mededeling dat u daarvoor moet inloggen in het besloten ledengedeelte van deze website.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl