Toolkit ‘Ouderbetrokkenheid en gezond gewicht’

Het Convenant Gezond Gewicht stelt een toolkit beschikbaar met tips om ouders meer te betrekken bij gezonde voedings- en bewegingsactiviteiten. Lees verder

De informatie is vooralsnog gericht op het betrekken van ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Het Convenant Gezond Gewicht ziet de toolkit vooral als inspiratiebron.Klik hier voor meer informatie.