Tot 20 juli aanmelden voor predicaat ‘excellente school’

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen zich tot 20 juli aanmelden voor het predicaat ‘excellente school’ van het ministerie van OCW. Lees verder

Het predicaat 'excellente school', ook wel de Michelinster van minister Van Bijsterveldt genoemd, is bedoeld voor scholen die uitblinken. Leerprestaties staan daarbij voorop, maar de jury van OCW kijkt ook naar andere excellentiegebieden, zoals goede ondersteuning en aandacht voor cultuur.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW.

Klik hier voor het online aanmeldformulier.

TOP-scholen
Het plan voor het predicaat van OCW werd in maart gelanceerd en volgde op het vorig jaar geïnitieerde project TOP-scholen met de E-factor van VOS/ABB. TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld, de E voor Excellent.

In het kwaliteitsproject van VOS/ABB is veel meer aandacht voor de brede taak van het onderwijs. Natuurlijk moeten de leerprestaties op orde zijn, maar beleidsterreinen als goed burgerschap, educatief partnerschap, diversiteit, respect en aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing zijn minstens zo belangrijk. Het VOS/ABB-project heeft tot doel de essentiële maatschappelijke taak van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs positief te belichten.

Openbare en algemeen toegankelijke scholen (en hun besturen!) kunnen zich voor het project TOP-scholen aanmelden via excellent@vosabb.nl.