Tot hoever gaat de zorgplicht van scholen?

Er is meer duidelijkheid nodig over wat de zorgplicht van de scholen inhoudt. Dat stelt onderzoekster Brechtje Paijmans van de Universiteit Utrecht.

Scholen en hun verzekeraars zien zich steeds vaker geconfronteerd met claims van ouders en leerlingen, omdat zij niet aan de zorgplicht zouden hebben voldaan. De claims hebben niet meer alleen betrekking op schade als gevolg van ongevallen, maar ook op schade als gevolg van pesten en tegenvallende leerprestaties. Het is vaak niet duidelijk wat er op grond van de zorgplicht van de school mag worden verwacht.

Onderzoekster Paijmans beschrijft en analyseert de zorgplicht voor de situaties die zich het vaakst in het onderwijs voordoen: ongevallen, bewegingsonderwijs en sportbeoefening, pesten, misbruik en geweld en ten slotte de kwaliteit van het onderwijs.

Ze beoogt daarmee de wetenschap en de praktijk inzicht, handvatten en subnormen te bieden. Zij wil enerzijds scholen, ouders en leerlingen meer duidelijkheid verstrekken over de reikwijdte van de zorgplicht, ook voordat schade ontstaat, en anderzijds consistentie aanbrengen in de rechterlijke toetsing van de zorgplicht nadat schade is ontstaan. Daarmee wordt de mogelijkheid geboden om gedrag vooraf, dus voordat schade ontstaat, aan te passen.

Paijmans promoveert op 17 mei op haar onderzoek De zorgplicht van scholen. De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen.