Trage gemeenten nekken huisvesting

De samenwerking op huisvestingsgebied tussen de schoolbesturen en de gemeenten verloopt verre van vlekkeloos. ‘Veel scholen klagen over de gemeenten’, zo zegt VOS/ABB’s huisvestingsspecialist Gertjan van Midden in een artikel in Trouw, waarin ook voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad aan het woord komt. Lees verder

Onder de kop ‘Te weinig geld voor onderhoud’ zegt Slagter dat het onderwijs opgezadeld zit met een erfenis van achterstallig onderhoud, doordat de gemeenten volgens hem jarenlang te weinig geld hebben besteed aan schoolgebouwen. Tot 2005 waren de gemeenten verantwoordelijk voor het gebouwenonderhoud, nu ligt die verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen.

Senior beleidsmedewerker Gertjan van Midden van VOS/ABB bevestigt in het artikel in Trouw dat veel scholen over de gemeenten klagen, ook over de stroperigheid als het om nieuwbouw gaat. ‘Procedures bij de gemeenten om nieuwbouw te realiseren duren ontzettend lang, soms wel vier jaar’, aldus Van Midden.

De behoefte aan nieuwbouw en verbouw van schoolgebouwen is groot. Als voorbeeld noemt Van Midden de wens van veel scholen om gebouwen aan te passen aan gehandicapte leerlingen. Ook moeten steeds meer traditionele lokalen worden verbouwd tot praktijklokalen. Een ander voorbeeld is de behoefte aan lesruimten voor kleine groepen leerlingen.

Het complete artikel van Trouw staat in de rechterkolom hiernaast.

Op 27 september houdt VOS/ABB onder leiding van Gertjan van Midden voor de tweede keer de studiedag ‘Bouwen aan beter onderwijs’. Deze studiedag met een grote keuze aan workshops vindt plaats in Rotterdam.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl

Bijlagen