Training “Gesprekken voeren met ouders”

Inleiding Met ouders vinden verschillende soorten gesprekken plaats, van ouderavond, 10-minuten gesprekken, huisbezoek, slecht-nieuwsgesprekken tot toevallige gesprekken op de gang. Het voeren van deze gesprekken vraagt nogal wat deskundigheid, waaronder het beheersen van tal van communicatieve vaardigheden. Vooral in moeilijke … Lees verder

Inleiding

Met ouders vinden verschillende soorten gesprekken plaats, van ouderavond, 10-minuten gesprekken, huisbezoek, slecht-nieuwsgesprekken tot toevallige gesprekken op de gang. Het voeren van deze gesprekken vraagt nogal wat deskundigheid, waaronder het beheersen van tal van communicatieve vaardigheden. Vooral in moeilijke kwesties is het soms moeilijk om oplossingsgericht te blijven communiceren. Soms wordt de leerkracht door bepaalde opmerkingen overvallen en hoe handel je dan? Op dat moment adequaat reageren is niet altijd gemakkelijk.

Inhoud:

Andere vragen die bij leerkrachten in de communicatie spelen zijn daarbij onder andere:

 • Hoe bereid ik het gesprek voor?
 • Wat is de juiste gespreksstructuur?
 • Wat is de juiste organisatie voor het oudergesprek?
 • Welke soorten gesprekken zijn er; informatievragende, informatiegevende- en het veranderde of beïnvloedende gesprek
 • Hoe breng je eigenlijk slecht nieuws?
 • Hoe ga ik om met weerstand, boosheid verdriet en onvrede bij ouders?
 • Hoe kan ik vriendelijk maar toch ook naar ouders duidelijk zijn?
 • Hoe kom je in contact met ouders die dat contact afhouden?
 • Wat is mijn voorkeurstijl en hoe zet ik deze om naar een effectieve wijze van communicatie?
 • Hoe ga ik om met mijn betrokkenheid voor het kind en de professionele distantie die ik dien aan te nemen?
 • Wat doe ik als leerkracht als ik voorgenomen doelstellingen onvoldoende behaal?
 • Welke hulptroepen kan en mag ik inschakelen?

Doelgroep PO/VO

Opzet van de training

In deze training worden algemene gesprekstechnieken aangeboden en geoefend. Daarbij zijn vele ingrediënten die voorkomen in de communicatie tussen ouders en leerkracht opgenomen. In de training zoeken we daarbij naar een goede balans tussen "enige theorie en achtergrondkennis" en "veel doen en ervaren" met behulp van een ervaren trainingsacteur.

Bij deze incompany training zal voorafgaand aan de training de senior adviseur / trainer met vertegenwoordigers van het bestuur een uitgebreid intakegesprek voeren om de accenten van de training nader door te spreken en te specificeren; ‘Waar dient in deze training speciale aandacht naar uit te gaan”.

Alle deelnemers krijgen voorafgaand aan de training een intakeformulier opgestuurd zodat vooraf aan de dag een (nog) beter zicht is op de leervragen die bij de deelnemers spelen.

Door deze aanpak sluiten we aan bij de persoonlijke leerbehoefte en casuïstiek van de deelnemers. Indien nodig passen wij de agenda van de trainingsdag daarop aan!

Na afloop van de training “gesprekken voeren met ouders”kunt u:

 • op een positieve, professionele en constructieve wijze een oudergesprek voeren;
 • op een vriendelijke wijze omgaan met weerstand, boosheid verdriet en onvrede bij ouders;
 • het “communicatiekanaal’’, ook in moeilijke kwesties, tussen u en de ouder openhouden;
 • een effectieve basishouding hanteren bij het voeren van een oudergesprek;
 • gesprekstechnische vaardigheden adequaat toepassen in de gesprekken met ouders;
 • adaptief omgaan met uw eigen dominante conflictstijl in gesprekken metouders;

Opzet programma trainingsdag

Deze training is als incompany te boeken. Het programma wordt op uw wensen nader met u afgestemd.

Aanmeldformulier

Klik hier voor het aanmeldformulier

Doelgroep:

Onderwijs en leidinggevende in zowel het Primair- als Voortgezet onderwijs

Trainer:

Jack de Bruin

Informatie:

Voor specifieke vragen over dit programma kunt u contact opnemen met
Jack de Bruin, jdebruin@vosabbconsulting.nl of 06-22939665

Uw investering:

Incompany training. Op basis van een maatwerkofferte.