Training: mag een ontslagvergoeding nog wel?

Bij VOS/ABB Consulting in Woerden kunt u op dinsdagmiddag 29 maart een training volgen over de beëindiging van arbeidscontracten met wederzijds goedvinden. De training gaat onder meer over het al of niet vrijwillig toekennen van ontslagvergoedingen. Lees verder

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW kwam in december vorig jaar met een brief, waarin ze schrijft dat zij ontslagvergoedingen ziet als onrechtmatige bekostiging (zie het gerelateerde bericht in de rechterkolom).

De brief riep in de onderwijssector veel vragen op. Kunnen schoolbesturen werknemers nog een vergoeding meegeven? Hoe wordt hiermee omgegaan als er hogere kosten mee worden bespaard? Mogen scholen vergoedingen alleen nog maar toekennen als die worden gebruikt om werknemers bijvoorbeeld met outplacement naar ander werk te begeleiden?

De training is op dinsdag 29 maart van 12,30 tot 16.30 uur bij VOS/ABB Consulting aan de Polanerbaan 15 in Woerden (klik hier voor routebeschrijving). Deelname aan de training kost 360 euro per persoon.

Klik hier voor meer informatie.