Training ‘Problemen met ouders’

Op 15 mei en 11 juni wordt bij VOS/ABB in Woerden de training ‘Problemen met ouders’ gegeven. Deze training wordt verzorgd door juridisch adviseur mr. Siep van der Galiën van Leeuwendaal.

Let op: de training op 11 juni zit vol!

Steeds vaker raken scholen verwikkeld in conflicten met ouders. Dit kan uitmonden in een klachtenprocedure of zelfs in een procedure bij de rechter. Het kan gaan om de klassenindeling, schorsing van een leerling, aansprakelijkstelling na een ongeval, informatieverstrekking aan gescheiden ouders, het niet toelaten van een leerling of incidenten waarbij leerlingen betrokken zijn.

Scholen hebben soms het gevoel dat ouders alles mogen en voelen zich gefrustreerd wanneer bijvoorbeeld op sociale media een hetze wordt gevoerd tegen bijvoorbeeld de directeur of een leerkracht. Zij kunnen zich beledigd en onheus bejegend voelen.

De training ‘Problemen met ouders’ heeft tot doel directeuren, schoolleiders, intern begeleiders en/of leerkrachten te laten zien welke rechten en plichten ouders hebben. Ook biedt de training handvatten om in gesprek te blijven met ouders, zonder dat er escalatie plaatsvindt. De gesprekstools kunnen ook worden toegepast in overlegsituaties met het team van de school.

De training is nadrukkelijk geen saaie opsomming van regels, maar is bedoeld om van en met elkaar te leren en voor meer bewustwording van mogelijke handelwijzen op basis van aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Hoe om te gaan met een klacht?
  • Grenzen aan gedrag van ouders.
  • Incidenten met leerlingen.
  • Inhoud leerlingendossier.
  • Informatie aan (gescheiden) ouders.
  • Informatieverstrekking aan derden.

De training wordt op verzoek van VOS/ABB verzorgd door mr. Siep van der Galiën, werkzaam als juridisch adviseur bij Leeuwendaal.

Wanneer?

De training wordt twee keer gegeven:

  • Dinsdag 15 mei, 09.30-12.30 uur (na afloop lunch)
  • Maandag 11 juni, 13.00-16.00 uur (geen lunch) (Let op: voor deze training is het maximumaantal deelnemers bereikt – u kunt zich er niet meer voor aanmelden!)

De locatie waarop beide trainingen worden gehouden, is het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

Aanmelden

U kunt zich alleen nog voor de training op 15 mei aanmelden. Dat doet u door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Problemen met ouders’. Vermeld in uw mail uw naam en functie, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Voor de training op 11 juni is het maximumaantal deelnemers bereikt, dus voor die training kunt u zich niet meer aanmelden!

Deelname kost 100 euro voor leden van VOS/ABB en 150 euro voor niet-leden. De kosten zijn vrijgesteld van btw.

Het minimumaantal deelnemers bedraagt acht, het maximumaantal vijftien.