Training “Ziekteverzuimbeheersing”

U bent mede verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van uw teamleden. En u weet: als het goed gaat met uw teamleden, dan gaat het vaak ook goed met uw school! Maar hoe u ook werkt aan een ideale werksfeer, ook uw … Lees verder

U bent mede verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van uw teamleden. En u weet: als het goed gaat met uw teamleden, dan gaat het vaak ook goed met uw school! Maar hoe u ook werkt aan een ideale werksfeer, ook uw school krijgt wel eens te maken met arbeidsverzuim. Het effectief voeren van verzuimgesprekken is dan van het grootste belang. In de training verzuimgesprekken voeren leert u hoe u deze gesprekken het beste kunt voorbereiden en uitvoeren. Welke gespreksstijl is bij welke gesprekspartner het meest effectief?

Doelgroep PO/VO

Inhoud:

InleidingNaar aanleiding van de maatregelen die gericht zijn op terugdringing van het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongeschikten hebben veel organisaties behoefte aan meer inzicht bij hun leidinggevend kader over het ontstaan en de beheersbaarheid van verzuim. Uitgangspunt bij de door de overheid bedachte maatregelen en wetten is dat de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van het verzuim ligt bij de werkgever. Hiermee wordt de organisatie en daarmee de leiding expliciet verantwoordelijk gesteld voor het opstellen en uitvoeren van het beleid dat gericht is op het beheersen van ziekteverzuim. We spreken hier van beheersen in plaats van terugdringen, omdat men onnodig verzuim pas kan terugdringen indien met weet waar het zit en waardoor het wordt veroorzaakt.

Het verkrijgen van dit inzicht is verzuimbeheersing. In de praktijk betekent dit de verantwoordelijkheid bij het management leggen, dat de hogere leiding verantwoordelijk is voor het scheppen van de kaders, waarbinnen de direct leidinggevenden een beleid gericht op ziekteverzuimbeheersing dienen uit te voeren. Om aan de hieruit voortvloeiende eisen te kunnen voldoen heeft de VOSABB Consulting een training ziekteverzuimbeheersing voor de leidinggevenden ontwikkeld. In deze training wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van de benodigde kennis en kunde bij leidinggevenden zodat zij de hun toebedeelde rol naar behoren kunnen uitvoeren.

Opzet van de training

Om te kunnen komen tot een effectief beheersingsbeleid is in deze training gekozen voor een combinatie van theorie en praktijk. In de dagelijkse praktijk heeft men snel het idee: “Laat die theorie maar voor wat zij is en laten wij aan de slag gaan”. Maar in diezelfde praktijk blijkt dat het aanpakken van zaken zonder oog te hebben voor de theoretische achtergronden meestal leidt tot het mislukken van projecten. De theorie maakt slechts een beperkt deel van de training uit, het overdragen van instrumenten en het oefenen van verzuimgesprekken voeren met een professionele acteur waarmee men in de praktijk aan de slag kan is het hoofddoel. Om effectief aan ziekteverzuimbeheersing te kunnen doen, heeft een leidinggevende kennis en kunde nodig op de volgende terreinen, en daarmee ook de leerdoelen:

Na afloop van de training ziekteverzuimbeheersing heeft u meer:Zicht op de achtergronden van verzuim

  • Heeft u meer inzicht in het waarom en hoe verzuim beheersbaar is en welke zaken een rol kunnen spelen bij de beslissing van een werknemer om zich ziek te melden
  • bent er zich van bewust dat verzuim voor een belangrijk deel gedragsbepaald is en dus beïnvloedbaar
  • onderkent u signalen van mogelijk verzuim en kent u uw verantwoordelijkheid bij  verzuimbegeleiding
  • vergroot u uw inzicht in oorzaken van werkgebonden verzuim in uw eigen werksituatie
  • effectieve maatregelen treffen in geval van frequent of langdurig verzuim. 
  • kunt u een actieplan opzetten om verzuimende medewerkers zo spoedig mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Voeren van verzuimgesprekken

  • kunt u de diverse typen verzuimgesprekken (ziekmelding, contact tijdens ziekte, terugkeergesprek, gesprekken rond probleemverzuim) adaptief en op een respectvolle en assertieve wijze voeren.

Opzet programma trainingsdag

De verdere opzet van de trainingsdag en het cursusmateriaal zal u worden toegezonden na aanmelding. Deze training is eveneens als incompany te boeken. Het programma wordt dan nader met u afgestemd.

Locatie:

Deze training wordt op verschillende data en locaties gegeven:
Plannen    09.00 – 16.30 u    Eindhoven
Plannen    09.00 – 16.30 u    Woerden
Plannen    09.00 – 16.30 u    Zwolle
Plannen    09.00 – 16.30 u    Woerden

Aanmeldformulier

Klik hier voor het aanmeldformulier

Doelgroep:

Leidinggevende in zowel het Primair- als Voortgezet onderwijs

Trainer:

Jack de Bruin

Informatie:

Voor specifieke vragen over dit programma kunt u contact opnemen met
Jack de Bruin, jdebruin@vosabbconsulting.nl of 06-22939665

Uw investering:

Incompany training. U ontvangt een offerte op maat.