Treurig loonbod maakt onderwijs niet aantrekkelijk

Het is treurig dat minister Van der Hoeven het onderwijs opnieuw zo weinig te bieden heeft. Dat de vakbonden deze week direct opstapten uit het CAO-overleg is geen wonder. Er valt immers niets te onderhandelen als OCW niets te bieden heeft. Lees verder

Ook van werkgeverskant bezien is dit een gemiste kans voor het onderwijs. Zonder enige loonontwikkeling wordt het onderwijs alleen maar minder aantrekkelijk. En dat terwijl deze sector nu juist bedreigd wordt door een arbeidsmarktprobleem.

Uiteraard is OCW gebonden aan het kabinetsbeleid. En dat beleid houdt in dat er een nullijn geldt voor de structurele loonontwikkeling in de collectieve sector. Die nullijn geldt dus ook voor het onderwijs. Ook als minister Van der Hoeven zou willen, heeft ze nog geen mogelijkheid iets voor het onderwijs te doen. Actie is nodig in de richting van het kabinet.

Deze zomer zijn de alarmbellen al geluid over het lerarentekort, dat de komende jaren zal gaan ontstaan. Veel leraren gaan de komende vijf jaar met pensioen, terwijl de lerarenopleidingen kampen met steeds minder aanmeldingen. Op allerlei manieren wordt geprobeerd het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Het ministerie van OCW zelf start deze week hiervoor een nieuwe campagne. Maar zo’n campagne lijkt weinig zinvol als intussen de loonontwikkeling in het onderwijs nog niet eens in de pas kan lopen met overige sectoren van de arbeidsmarkt.   Sterker nog, zoals de bonden voorrekenen: het onderwijspersoneel gaat er in inkomen alleen maar op achteruit, doordat ook de eindejaarsuitkering wordt verlaagd.

Niet alleen de werknemers, maar ook de werkgevers zullen hierdoor op termijn in de problemen komen. Het is hoog tijd dat ons kabinet niet alleen geld steekt in fraaie campagnes, maar ook in het salaris van de mensen die het werk doen en die we zo hard nodig hebben: de leraren.