Troonrede: Onderwijs bij bezuinigingen ontzien

Het onderwijs wordt bij de bezuinigingen van ruim 3 miljard euro in 2011 ontzien. Dat is nodig om Nederland als kennisland een vooraanstaande internationale positie te laten behouden. Koningin Beatrix zei dit dinsdag in de Troonrede. Lees verder

De koningin zei dat alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen moeten krijgen. Tevens benadrukte zij in de Troonrede dat schooluitval moet worden bestreden. Dat is niet alleen in het belang van jongeren zelf, maar van de hele samenleving.

Beatrix ging onder verantwoordelijkheid van demissionair premier Balkenende tevens in op het belang van een goede maatschappelijke samenhang. Ze zei dat dit in Nederland altijd als een vanzelfsprekendheid werd beschouwd, maar dat dit de afgelopen jaren niet meer zo is.

Het is volgens de Troonrede de taak van de regering, burgers en maatschappelijke organisaties om een goede maatschappelijke samenhang na te streven. Het is en blijft dan ook een hoge prioriteit van de regering om discriminatie te bestrijden, aldus Beatrix.

De koningin benadrukte in de Troonrede dat het ‘een verantwoordelijkheid van ons allen’ is om met respect, verdraagzaamheid en wellevendheid een harmonieuze samenleving te realiseren.

‘De rek is eruit’
Voorafgaand aan de Troonrede kwam de PO-Raad met een pleidooi dat er niet meer mag worden bezuinigd op het basisonderwijs en speciaal onderwijs. ‘Door eerdere bezuinigingen hebben scholen dit schooljaar al 167 miljoen op jaarbasis minder te besteden dan vorig jaar’, aldus de sectororganisatie.

Voorzitter kete Kervezee van de PO-Raad benadrukt dat eerdere bezuinigingen nu voelbaar worden. ‘De rek bij scholen is er uit’, aldus Kervezee.

De VO-raad is dinsdag niet op de Troonrede ingegaan.

Klik hier voor het bericht van de PO-Raad.

De integrale tekst van de Troonrede staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen