Trotse gemeente maakt film over nieuw schoolgebouw

De gemeente Schiedam laat een film maken over de nieuwbouw van het openbare Lyceum Schravenlant. De film moet over twee maanden klaar zijn.

In de film zullen de architect van LIAG architecten & bouwadviseurs, docenten en leerlingen aan het woord komen. Ook vertellen leveranciers die aan de nieuwbouw hebben meegewerkt hun verhaal. Tijdens de bouwproces zijn ook al films gemaakt.

Het gloednieuwe schoolgebouw in Schiedam is met het begin van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen. De leerlingen zaten twee jaar lang in tijdelijke huisvesting.

Het nieuwe Lyceum Schravelant is CO2-neutraal. Er zijn zonnecollectoren voor warm water en een ventilatiesysteem voor de ideale temperatuur. Het gebouw is berekend op 670 leerlingen.

Lyceum Schravenlant valt onder de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam.