Trouw kijkt anders naar onderwijskwaliteit

Dagblad Trouw heeft zijn onderzoek naar de onderwijskwaliteit van het voortgezet onderwijs dit jaar gebaseerd op de prestaties van de geslaagde leerlingen in de kernvakken van de schriftelijke examens. Dat heeft de krant gedaan op advies van de Maastrichtse hoogleraar Jaap Dronkers. Lees verder

Socioloog Dronkers is sinds 1 december hoogleraar internationaal onderwijsonderzoek aan de Universiteit van Maastricht. Hiervoor werkte hij bij het European University Institute in Florence. Hij verrichtte daar vooral onderzoek naar sociale ongelijkheid in relatie tot het onderwijs.

Trouw benaderde hem om het jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van het voortgezet onderwijs te verbeteren. Er is in de afgelopen jaren veel kritiek geweest op het onderzoek, omdat het zich slechts richtte op een zeer beperkt aantal deelaspecten en daardoor geen goed beeld van de werkelijke kwaliteit van de vo-scholen zou geven. De nieuwe aanpak van Dronkers zou beter zijn.

Op basis van de prestaties van de geslaagde leerlingen in de kernvakken van de schriftelijke examens concludeert Trouw onder meer dat een kwart van het vmbo-t onder de maat presteert. Vooral in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde wordt laag gescoord. Het feit dat veel leerlingen toch hun diploma halen, ligt volgens de krant aan de hoge cijfers voor de schoolexamens. Die compenseren de slechte resultaten bij de centrale examens, stelt Trouw.

Uit het kwaliteitsonderzoek blijkt ook dat de prestaties van 10 procent van de vwo’s en 6 procent van de havo’s slecht zijn. Daartegenover staat dat een kwart van de vwo’s, 40 procent van de havo’s en een kwart van de vmbo-t’s een score van boven de 7 hebben in een van de kernvakken.

De bijlage Schoolprestaties zit bij de Trouw van zaterdag 12 december.

Klik hier voor een artikel in Over Onderwijs nr. 6 van 2008 over de kwaliteit van het openbare Einstein Lyceum in Rotterdam-Hoogvliet. In dit artikel komen onder meer het onderwijskwaliteitsonderzoek van Trouw en dat van weekblad Elsevier aan bod.