Truc om hoog assurantietarief te omzeilen werkt niet

De Belastingdienst trapt niet in de truc om met het omzetten van een maand- naar een jaarpremie de verhoging van de assurantiebelasting te omzeilen. Lees verder

Het tarief van de assurantiebelasting wordt met ingang van 1 januari 2013 verhoogd van 9,7 naar 21 procent. Met deze lastenverzwaring wil het kabinet 1,2 miljard euro binnenhalen om het begrotingstekort terug te dringen. Om de tariefsverhoging in 2013 te omzeilen, werd geopperd om verzekeringen jaarlijks te gaan betalen. Zo zou het mogelijk zijn om al deze maand de premie(s) voor 2013 te betalen, zodat daar nog het lage tarief van 9,7 procent voor zou gelden.

Leuker kunnen we het niet maken!
De Belastingdienst trapt hier echter niet in. Het ministerie van Financien heeft namelijk in het Belastingplan 2013 een extra regeling opgenomen ter voorkoming van ‘anticipatiegedrag’. Deze bepaling kan via een Klein Koninklijk Besluit in werking treden als blijkt dat maandpremies massaal worden omgezet in jaarpremies om in 2013 nog niet het hoge tarief te hoeven betalen.

De bepaling houdt in dat premies voor verzekeringen die ingaan of geprolongeerd zijn tussen 1 oktober 2012 en 31 december 2012 tussentijds alsnog belast zullen worden met 21 procent assurantiebelasting voor de periode van 1 april 2013 tot de eerstvolgende premievervaldatum.

Verzekeraars werken niet mee!
De minister van Financiën heeft met het Verbond van Verzekeraars de uitdrukkelijke afspraak gemaakt dat er niet actief wordt meegewerkt aan anticipatie op het nieuwe assurantiebelastingtarief. De kans dat verzekeraars bereid zullen zijn mee te werken aan bijvoorbeeld een verzoek tot vervroeging van de vervaldatum, is dus klein als die vervroeging uitsluitend een lagere assurantiebelastingheffing als doel heeft.

Klik hier voor een bericht op de website van VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.