Twaalf miljoen voor bijspijkerlessen

Scholen die in aanmerking komen voor achterstandsgeld kunnen nu ook subsidie aanvragen voor extra onderwijstijd. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor activiteiten als bijspijkeruren, verlengde schooldagen, weekendscholen en zomerschool. Lees verder

Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs nodigt scholen uit voorstellen in te dienen voor de uitbreiding van de leertijd voor kinderen met onderwijsachterstanden. Deze extra onderwijstijd is bedoeld om het onderpresteren van leerlingen tegen te gaan en taal- en rekenachterstanden weg te werken.

Voorwaarde is dat ten minste 3 basisscholen samenwerken met gemeenten en scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen die subsidie krijgen toegekend, werken mee aan wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de verlenging van de onderwijstijd op de leerprestaties van leerlingen.

De subsidie voor extra onderwijstijd maakt deel uit van de maatregelen die staatssecretaris Dijksma eerder aankondigde om onderwijsachterstanden te bestrijden. Zo ontvangen basisscholen in gebieden met veel uitkeringen en lage inkomens, de impulsgebieden, vanaf volgend jaar een extra bedrag voor achterstandsleerlingen.

Voor het schooljaar 2009-2010 is 12 miljoen euro beschikbaar voor extra onderwijstijd. De daaropvolgende drie jaar wordt jaarlijks 15 miljoen euro uitgetrokken.

Lees hier de Subsidieregeling onderwijstijdverlenging basisonderwijs.