Twee bijzonder hoogleraren onderwijsarbeidsmarkt

Dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer zijn beiden benoemd tot bijzonder hoogleraar op de nieuwe Leerstoel Onderwijsmarkt aan de Tilburg University. 

Frank Cörvers is hoofdonderzoeker bij het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) in Maastricht en hoofd van de onderzoeksafdeling Dynamics of the Labour Market. Zijn collega Marc van der Meer is directeur van het landelijk Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) in Utrecht en is daar verantwoordelijk voor de algemene wetenschappelijke leiding bij de onderzoeksprogrammering en -uitvoering. 

Ze gaan zich een dag per week bezighouden met de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de onderwijsarbeidsmarkt, zoals professionalisering, de behoefte aan onderwijspersoneel, mobiliteit van leraren, imago van het beroep, vergrijzing en arbeidsproductiviteit.

De leerstoel is van het Tilburgse Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion (ReflecT) en het kennis- en dienstencentrum voor arbeidszaken CAOP in Den Haag en wordt mede in stand gehouden door het ministerie van OCW.

De Leidse professor internationaal arbeidsrecht Paul van der Heijden wordt de nieuwe voorzitter van de Stichting Leerstoelen van het CAOP. Hij volgt per 1 juni drs. Hans Borstlap op, die lid is van de Raad van State.