Doordecentralisatie: nog plek in Den Bosch en Amersfoort

U kunt zich nog aanmelden voor een van de gratis bijeenkomsten over doordecentralisatie in het primair onderwijs op 29 oktober in Den Bosch en op 5 november in Amersfoort. De eerdere bijeenkomsten in Woerden en Assen waren snel vol, dus wacht niet te lang! VOS/ABB werkt voor deze bijeenkomsten samen met huisvestingspartner Hevo.

Er is een wetsvoorstel waarin het voornemen wordt uitgesproken de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen in het primair onderwijs van de gemeente naar de schoolbesturen over te hevelen.

Adviesbureau Hevo, waarmee VOS/ABB op het gebied van onderwijshuisvesting samenwerkt, weet precies wat de kansen en de risico’s van doordecentralisatie zijn. De grote vraag is of de schoolbesturen in de nieuwe situatie financieel voldoende armslag zullen hebben om het buitenonderhoud aan te kunnen. Het risico is groot dat dit niet gaat lukken vanwege kostbare onderwijskundige vernieuwingen en leegstand als gevolg van dalende leerlingenaantallen.

Voor VOS/ABB-leden gratis!
Op dinsdag 29 oktober van 09.30 tot 12.00 uur is er een bijeenkomst in het kantoor van Hevo in Den Bosch en op dinsdag 5 november – zelfde tijd – in MFA De Bron (waarin obs Atlantis zit) in Amersfoort.
Na afloop is er een (eenvoudige) lunch. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden betalen 100 euro per persoon (btw-vrij).

U kunt zich voor een van de bijeenkomsten per e-mail aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst doordecentralisatie’. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en of u naar de bijeenkomst in Den Bosch of Amersfoort wilt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl