Tweede Kamer laat lerarensalarissen in diepvries

De salarissen in het onderwijs blijven bevroren, zoals het kabinet eerder had voorgesteld. Een motie van de PvdA om de lerarensalarissen toch enigszins te laten stijgen, heeft het in de Tweede Kamer niet gehaald. Lees verder

De motie was afkomstig van oud-minister Ronald Plasterk van OCW, die nu in de Tweede Kamer zit. Na afloop van de ministerraad reageerde waarnemend minister André Rouvoet van OCW op de verwerping van de motie door te zeggen dat het niet plezierig maar wel noodzakelijk is om de lerarensalarissen te bevriezen. De opmerking van Rouvoet staat in het kader van de krappe overheidsfinanciën.

Plasterk had een uitzondering voor de lerarensalarissen willen maken, omdat dat volgens hem nodig is voor de aantrekkelijkheid van het onderwijs als werkgever. Onder het ministerschap van Plasterk werd het Actieplan LeerKracht opgesteld, waarin onder meer stond dat met betere salarissen de positie van de leraren moest worden verbeterd. De oud-minister wijst erop dat met bevriezing van de salarissen de waarde van het actieplan danig is aangetast.