Tweede Kamer steunt motie voor fusiestop

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor een fusiestop in het onderwijs. De motie was ingediend door Staf Depla van de PvdA en Jasper van Dijk van de SP en kreeg steun van die twee partijen en het CDA, GroenLinks, D66, de Partij voor de Dieren, de SGP en de PVV. Lees verder

In de motie van 30 september staat dat de regering met voorstellen moet komen voor een fusietoets. In afwachting daarvan zou in het onderwijs een fusiestop moeten worden afgekondigd.

De motie van PvdA en SP volgt op een plan van de regering voor de ‘menselijke maat’ in het onderwijs. Veel politici vinden bestuurlijke fusies ongewenst, omdat die tot ‘anonieme leerfabrieken’ zouden leiden.

De politiek lijkt hiermee de maatregelen over het hoofd te zien die schoolbesturen intern  nemen om te voorkomen dat er op schoolniveau te grote eenheden ontstaan. Een groot bestuur betekent geenszins dat de scholen die daaronder vallen, ook groot zijn.

VOS/ABB vindt de motie een slechte ontwikkeling, omdat de wetgever geen wettelijke normen zou moeten stellen voor bestuurlijke schaal. Dit tast de autonome positie van de schoolbesturen aan.

Het is nog niet bekend of de regering de motie uitvoert.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl