Tweede Kamer steunt strengere exameneisen

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de strengere exameneisen in het voortgezet onderwijs. Daarmee krijgt het voorstel van demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW voldoende politieke steun. Lees verder

In het voorstel van Van Bijsterveldt staat dat vanaf het schooljaar 2011-2012 alle leerlingen gemiddeld een voldoende moeten halen voor de vakken waarin ze centraal examen (CE) doen. De staatssecretaris wil naar eigen zeggen af van de ‘zesjescultuur’. De Kamer is het met haar eens.

In het vmbo wordt de bepaling geschrapt dat het schoolexamen twee keer telt. Hiermee wordt het gewicht van het door velen als objectiever beschouwde CE zwaarder. Voor havo- en vwo-leerlingen gaat gelden dat zij vanaf 2012-2013 maximaal één 5 als eindcijfer mogen hebben voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

De Tweede Kamer ziet nog wel bezwaren voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, maar de Kamer is het met Van Bijsterveldt eens dat dit de invoering van de strengere exameneisen niet mag vertragen. Bovendien zijn er volgens de staatssecretaris al voldoende mogelijkheden om zorgleerlingen te ondersteunen.