Tweede Kamer steunt wetsvoorstel fusietoets

De Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel voor een fusietoets in het funderend onderwijs. Een ruime meerderheid van CDA, PvdA, SP en GroenLinks is er voorstander van. Lees verder

De Kamer had nog wel vragen over het gevaar van politieke willekeur die uit het wetsvoorstel voortvloeit. Het is uiteindelijk de minister van OCW die per geval kan besluiten of een bestuurlijke fusie al of niet door mag gaan.

Om het gevaar van politieke willekeur te ondervangen, pleiten de regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie ervoor om een onafhankelijke commissie te laten meebeslissen. De minister van OCW zou alleen in zwaarwegende gevallen van het advies van deze commissie mogen afwijken.

VOS/ABB en de PO-Raad hebben zich altijd op het standpunt gesteld dat het wetsvoorstel over de fusietoets in het onderwijs te rigide is en contraproductief kan zijn. Zie daarvoor de gerelateerde berichten in de rechterkolom.