Tweede Kamer verdeeld over aanpak pesten

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp vindt dat scholen zelf moeten kunnen bepalen hoe zij pestgedrag van leerlingen aanpakken. Dinsdag debatteerde de Kamer over een plan van aanpak tegen pesten.

Het plan werd in maart gepresenteerd door staatssecretaris Sander Dekker van OCW en Kinderombudsman Marc Dullaert. Zij willen scholen wettelijk verplichten om pesten aan te pakken. De hoogleraren onderwijsrecht Pieter Huisman en Paul Zoontjens en advocaat Martijn Nolen reageerden in april in de Volkskrant op het plan door te stellen dat de school niet een ‘alziend oog’ tegen pesten is. Zij signaleren dat er al voldoende mogelijkheden zijn, ook in de wet, om pesten tegen te gaan. Het is daarom volgens hen zeer de vraag wat het nut is van het plan van Dekker en Dullaert.

De PO-Raad en VO-raad schreven naar aanleiding van het plan van de staatssecretaris en de Kinderombudsman in mei een brief aan de Tweede Kamer. In die brief benadrukken de sectororganisaties dat het een slecht plan is om van bovenaf op te leggen wat scholen moeten doen tegen pesten. Ze vinden dat scholen zelf een keuze moeten kunnen maken voor een geschikte pestaanpak. ‘De overheid moet gaan over het ‘wat’ en aan de sector het ‘hoe’ overlaten’, zo staat in de brief. Ze noemen het verder ‘ongewenst’ om de Inspectie van het Onderwijs een grotere rol te geven.

De kritiek op het plan is door de Tweede Kamer deels overgenomen. D66’er Bergkamp vindt ook dat scholen zelf moeten kunnen bepalen hoe zij pestgedrag van leerlingen aanpakken. Zij ziet echter wel een belangrijke rol voor de inspectie weggelegd. Ook vindt zij dat de overheid een belangrijke taak heeft om scholen te adviseren over goede antipestmethodes.

PvdA-Kamerlid Loes Ypma vindt dat antipestprogramma’s die al door scholen worden gebruikt, moeten worden getoetst op hun effectiviteit. Goede methodes kunnen dan worden toegevoegd aan een lijst met bewezen methodieken. De VVD’er Brigitte van den Burg is bang dat de wet niets meer voorstelt als scholen zelf mogen bepalen hoe ze pesten aanpakken.

SP-Kamerlid Eric Smaling wil niet dat scholen wettelijk verplicht worden om pesten aan te pakken, omdat ze het al druk genoeg hebben met allerlei andere dingen. Het onderwijs kan volgens hem niet met de verantwoordelijkheid voor elk maatschappelijke probleem worden opgezadeld. PVV’er Harm Beertema pleit voor strenge maatregelen tegen pesters. Als een leerling zich drie keer schuldig maakt aan ernstige pesterijen, zou hij of zij van school moeten worden gestuurd.