Tweede Kamer wil af van Bapo

De Tweede Kamer wil af van de Bapo-regeling in het onderwijs. Een motie van VVD-Kamerlid Ton Elias om de seniorenregeling af te bouwen, is aangenomen door een meerderheid van PvdA, D66, VVD, SGP, de ChristenUnie en het CDA. Tegen waren PVV, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren; zij willen de Bapo handhaven. Lees verder

De Bapo-regeling is een vorm van arbeidsurenvermindering voor ouder personeel in het primair en voortgezet onderwijs, met als doel de werkdruk op oudere leeftijd te beperken. In zijn motie zegt Elias dat deze regeling op korte termijn onbetaalbaar zal blijken, maar bovenal tot grote problemen voor de inzet van onderwijspersoneel zal leiden. De Bapo zou voortijdig vertrek van docenten stimuleren en dat past volgens hem niet bij het huidige overheidsbeleid, dat gericht is op terugdringen van vervroegd uittreden.

Ook andere partijen willen nog eens naar deze regeling te kijken, omdat het oudere personeel de komende tijd ‘keihard nodig is’ om de verwachte personeelstekorten in het onderwijs op te vangen. De partijen willen op zoek naar een regeling die effectiever en goedkoper is.

Reacties
De Algemene Onderwijsbond heeft inmiddels furieus gereageerd. De bond vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat de motie is aangenomen en zegt dat docenten juist door de Bapo langer doorwerken. ‘Docenten die één dag in de week vrij hebben, kunnen het jaren langer volhouden’. De bond wijst erop dat vóór de invoering van de BAPO veel meer oudere docenten dan nu uitvielen of kozen voor vervroegde pensionering. Ook zou het ziekteverzuim onder oudere docenten aantoonbaar lager liggen.

De PO-Raad is wél voor afbouw van de Bapo-regeling. De raad wil dit budget liever besteden aan ‘levensfasebewust personeelsbeleid’ voor medewerkers van alle leeftijden.

VOS/ABB denkt er genuanceerd over. Voor onderwijswerkgevers met veel ouder personeel lijkt de Bapo-regeling inderdaad onbetaalbaar te worden, omdat er in de lumpsumbekostiging onvoldoende rekening mee is gehouden. ‘Maar een goed werkgever gaat niet halverwege het spel de regels veranderen’, zegt directeur Ritske van der Veen. ‘Ook willen we het probleem niet afschuiven op de werknemer. De sociale partners zullen hiervoor een redelijke oplossing moeten vinden aan de onderhandelingstafel’.

In de rechterkolom hiernaast vindt u de volledige tekst van de motie in zijn laatste versie, zoals deze is aangenomen.

Bijlagen