Tweede Kamer wil uitleg over krimpproblematiek

De Tweede Kamer gaat zich buigen over de problemen waarmee het onderwijs in gebieden met demografische krimp te maken heeft. Er komt een speciale hoorzitting, waarop deskundigen zullen uitleggen welke problemen er spelen. Lees verder

Veel gebieden in Nederland hebben te maken met demografische krimp. De bevolkingsdaling gaat gepaard met ontgroening: het aantal kinderen neemt af. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor het onderwijs. Vooral plattelandsregio’s hebben ermee te maken. De regio’s met de grootste bevolkingskrimp zijn Noordoost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeland.

Provincies, gemeenten en schoolbesturen in de krimpgebieden zien dat kleine schooltjes de deuren definitief moeten sluiten. Tot nu toe gebeurt dat vooral in het primair onderwijs, maar de verwachting is dat dit probleem zich op den duur ook steeds sterker zal voordoen in het voortgezet onderwijs.

Krimp in magazine School!
Het februarinummer van het magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs gaat in op de krimpproblematiek. Zo staat er een artikel in het blad over het duidelijke krimpbeleid van het schoolbestuur SPO Venray. Ook de positie van het openbaar onderwijs in het krimpende Noord-Groningse dorp Onderdendam komt in het magazine aan bod.

Het februarinummer van School! valt op woensdag 9 februari bij de abonnees in de bus. Leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs krijgen School! gratis toegestuurd. Niet-leden betalen 18,50 euro per jaar.

Klik hier voor meer informatie.