Tweede meting monitor passend onderwijs

De tweede meting van de monitor over de invoering van passend onderwijs is dinsdag van start gegaan.

In februari was de eerste meting. Daaruit bleek dat ruim 8 op de 10 ouders behoefte hadden aan meer informatie over passend onderwijs. Ook kwam uit de eerste meting dat de meeste leraren vonden dat de school en zijzelf nog niet voldoende waren voorbereid. De nieuwe meting moet uitwijzen of de situatie is verbeterd.

De monitor over de invoering van passend onderwijs is een initiatief van het ministerie van OCW, dat hiervoor samenwerkt met de sectororganisaties PO-Raad, VO-raad, de schoolleidersvakbond AVS en ouder- en vakorganisaties.

Passend onderwijs wordt op 1 augustus aanstaande ingevoerd.