Tweetalig onderwijs op twaalf basisscholen

Niet twintig, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar slechts twaalf basisscholen gaan in het schooljaar 2014-2015 als proef tweetalig onderwijs aanbieden. In juli werd al bekend dat de proef er zou komen. Nu is bekend welke scholen eraan meedoen.

In juli stuurde staatssecretaris Sander Dekker van OCW het plan van aanpak Engels in het primair onderwijs naar de Tweede Kamer. In dat plan staat dat basisscholen 15 procent van hun onderwijstijd in een vreemde taal mogen lesgeven. Daarnaast start in het schooljaar 2014-2015 een experiment met volledig tweetalig basisonderwijs. Aanvankelijk zouden daar twintig basisscholen aan meedoen, maar dat zijn er slechts twaalf geworden.

Alleen Engels mogelijk?
In de brief die de staatssecretaris in juli naar de Kamer stuurde, worden naast Engels ook de talen Duits en Frans genoemd, maar geen andere vreemde talen, zoals Turks en Arabisch. Vooral in de grote steden zou dat wellicht ook als een mogelijkheid kunnen worden gezien, maar het beleid van Dekker is daar kennelijk niet op gericht.

Volgens hem willen steeds meer basisscholen een deel van de instructie in het Engels geven. De afgelopen jaren hebben bijna 1000 basisscholen met behulp van een opstartsubsidie daar ervaringen mee opgedaan. Bij tweetalig onderwijs is 30 tot 50 procent van de tijd Engels, Frans of Duits de instructietaal. De extra aandacht voor Engels in het basisonderwijs gaat volgens de staatssecretaris niet ten koste van de
Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen.

Nascholing nodig!
Dekker stelt 1,5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de pilot met tweetalig onderwijs in basisscholen en voor nascholing van leraren en ondersteuning van scholen. Dat nascholing van leerkrachten nodig is, blijkt uit de Vierde Balans van het Engles aan het einde van de basisschool, die in opdracht van het ministerie van OCW is opgesteld.

Daarin staat dat maar 7 procent van de meesters en juffen die Engels geven vakleerkracht in die taal is. De meesten hebben hun kennis opgedaan op de pabo of tijdens een taalcursus. Een aanzienlijk deel van hen vindt zelf te weinig kennis van het Engels te hebben om er les in te kunnen geven.

De leerlingen in groep 8 daarentegen schatten hun vaardigheid voor Engels hoog in. Daarbij hebben ze meer vertrouwen in hun lees- en luistervaardigheid dan in hun spreek- en schrijfvaardigheid. Engels wordt door hen gezien als een belangrijk vak. Veel groep 8′ers vinden het ook leuk.

De basisscholen die aan de proef met tweetalig onderwijs meedoen:

 • Openbare basisschool De Pôlle, Marsum
 • Openbare basisschool De Blijberg, Rotterdam (luister naar interview met directeur Barbara Everaars op Radio Rijnmond)
 • Openbare Prinseschool, Enschede
 • Openbare Violenschool, Hilversum
 • Neutraal bijzondere Groningse Schoolvereniging, Groningen
 • Neutraal bijzondere Haagse Schoolvereeniging, Den Haag
 • Rooms-katholieke basisschool De Lanteerne, Nijmegen
 • Rooms-katholieke basisschool Het Talent, Lent
 • Rooms-katholieke basisschool De Wilge, Hilversum
 • Rooms-katholieke Kindercampus, Hilversum
 • Protestants-christelijke De Visserschool, Amsterdam
 • International School, Eindhoven

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl