Tweetalige basisschool ‘ongewenst experiment’

Het geld dat wordt uitgetrokken om docenten in het Engels te kunnen laten geven, kan beter besteed worden. Dat vindt auteur en oud-hoogleraar Nederlands als tweede taal René Appel.

Appel reageert in de Volkskrant op de proef met tweetalig onderwijs in Nederlands en Engels in twaalf basisscholen. Hij ziet in de nadruk op Engels ‘een reële dreiging voor het Nederlands als cultuurtaal’. Bovendien zet hij vraagtekens bij het experiment, omdat de resultaten van eerdere vergelijkbare initiatieven in het buitenland niet onverdeeld positief zouden zijn geweest.

Een ander kritiekpunt van Appel is dat er ‘wordt gestart met een experiment voor tweetalige scholen terwijl er voortdurend klachten zijn over het peil van het onderwijs in het algemeen’. Dat zou voor een groot deel te wijten zijn aan het niveau van de leerkrachten, schrijft Appel. ‘In plaats van daar iets aan te doen, verlegt de staatssecretaris de aandacht naar iets anders: de tweetalige school, vooralsnog vooral een hip, eigentijds experiment, dat uiteraard geld gaat kosten.’