Twijfels over bijbelaanbod in openbare school

Enkele ouders hebben vraagtekens geplaatst bij de toestemming van het openbare Staring College in Lochem aan een christelijke organisatie om in de school bijbels aan te bieden. Bestuurder Nico Woonink zegt dat de school hiermee wil laten zien dat openbaar onderwijs op basis van wederzijds respect openstaat voor iedereen. Lees verder

The Gideons bood in de aula van het Staring College bijbels aan. Deze internationale organisatie is bekend van de bijbels die via hotels worden verspreid. Een aantal jaren geleden stond The Gideons ook met een stand in het Staring College. Destijds leidde dat niet tot opmerkingen, maar nu wel.

Dit illustreert volgens bestuurder Woonink de huidige tijdgeest, waarin geloofsuitingen gevoeliger liggen dan een aantal jaren geleden. Hij benadrukt overigens dat was afgesproken om de bijbels niet door The Gideons te laten uitdelen, maar om de leerlingen in de gelegenheid te stellen de bijbels bij een stand zelf mee te nemen.

Niet evangeliseren
Als de bijbels actief zouden zijn uitgedeeld, was Woonink er niet mee akkoord gegaan, omdat dit volgens hem grenst aan evangeliseren. Het uitgangspunt moet blijven dat er op basis van wederzijds respect informatie wordt geboden en dat de leerlingen zelf kunnen beslissen of ze die informatie tot zich nemen.

Het is volgens de rector ook voor andere religieuze en/of levensbeschouwelijke organisaties mogelijk om zich in de aula van de school onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Dat geldt eveneens voor politieke partijen en ideologische organisaties zoals Amnesty International. ‘Daarbij wordt altijd getoetst of de doelstelling, het respecteren van elkaars opvattingen, wordt gehaald’, aldus Woonink.