Uitkering OHV gemeente 2007 (b)

Met dit instrument kunt u berekenen hoeveel uw gemeente ontvangt voor onderwijshuisvesting. Lees verder

De uitkering van het gemeentefonds aan de gemeente voor de onderwijshuisvesting (OHV) is een onderdeel van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Het budget is niet geoormerkt voor onderwijshuisvesting, dus een gemeente dus ook kan besluiten het geld voor andere doeleinden in te zetten.

Voor een schoolbestuur is het daarom van belang om te weten hoeveel geld de gemeente in principe ontvangt om de onderhandelingen over de huisvesting goed voorbereid te kunnen voeren. Met dit instrument kunt u zich daarover nu weer actueel informeren. U moet daarvoor wel beschikken over de gegevens van de gemeente waarmee de uitkering wordt berekend. Die gegevens zijn zo nodig te achterhalen op de website van BIZA.

Het resultaat geeft de uitkering over 2006 resp. 2007 plus ook een uitsplitsing naar basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

De berekening van de uitkering betreft in principe het gehele terrein van de educatie waar een gemeente mee te maken heeft. We hebben bij benadering kunnen achterhalen welk deel daarvan betrekking heeft op de onderwijshuisvesting en welk deel op de overige educatie.

Bijlagen