Uitleg over bekostiging g/hvo in de openbare school

Het bericht dat de bekostiging van de basisscholen iets wordt verlaagd in verband met de bekostiging van het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo), heeft vragen opgeroepen. Met name werd verondersteld dat de openbare basisscholen hierdoor bevoordeeld zouden worden. Lees verder

Het is een wettelijke verplichting dat openbare scholen levensbeschouwelijke vorming en/of godsdienstonderwijs aanbieden als ouders daarom verzoeken. Dat is vastgeelgd in de artikelen 50 en 51 van de Wet op het primair onderwijs (WPO). De Tweede Kamer besloot vorig jaar bij motie dat g/hvo gesubsidieerd moet worden. Dat was tot dan toe niet het geval, wat betekende dat de zogenoemde zendende instanties (onder meer het Humanistisch Verbond en de kerken) de kosten zelf moesten dragen.

Een aantal gemeenten verstrekte subsidie, die niet naar de openbare scholen ging, maar naar de organisaties die g/hvo organiseren. Sommige gemeenten verstrekken overigens nog steeds subsidie voor deze vorm van onderwijs.

Minder geld, minder formatie
Het bericht dat de basisscholen iets minder geld krijgen in verband met de bekostiging van g/hvo klopt. Dat geldt ook voor het feit dat de bezuiniging in principe ten koste gaat van de personele formatie.

Deze beslissing is door de Tweede Kamer genomen en staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW was het ermee eens dat dit de beste manier was om het te regelen. VOS/ABB had het wel beter gevonden als er extra geld voor beschikbaar was gesteld. Het gaat hier duidelijk niet om een extra bekostiging van het openbaar onderwijs.

Hoe g/hvo wordt georganiseerd
De vraag of een groepsleerkracht tijdens de lessen g/hvo andere werkzaamheden kan doen, hangt helemaal af van de wijze waarop deze vorm van onderwijs op de openbare school wordt georganiseerd. Wellicht vindt de school het wenselijk dat de groepsleerkracht aanwezig is bij deze lessen. Dit met het oog op de inpassing van de stof in de overige lesactiviteiten. Het is echter ook mogelijk dat de groepsleerkracht andere werkzaamheden uitvoert.

Er komen bij VOS/ABB ook vragen binnen van openbare scholen die deze lessen liever zelf geven. Het is voor deze scholen belangrijk om te weten dat ouders toch kunnen afdwingen dat g/hvo wordt gegeven door een kerkelijke of levensbeschouwelijke organisatie. Het openbaar onderwijs is in de praktijk niet altijd even gelukkig met de regeling. Mede gelet op de gevoeligheid van het onderwerp is het goed voorstelbaar dat een groepsleerkracht er zelf met de leerlingen over wil praten in plaats van dat een externe leerkracht langskomt.

Uiteraard zijn er ook voorbeelden van g/hvo-lessen die heel goed zijn ingepast in de openbare school. Een van die voorbeelden komt aan bod in het februarinummer van Over Onderwijs. Daarin komt een artikel over de positieve manier waarop gvo-lessen worden gegeven op de openbare Florence Nightingaleschool in Zoetermeer.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl