Uitnodiging perspresentatie

VOS/ABB nodigt de pers uit voor de presentatie van het onderzoek ‘Management en bestuur, onderzoek naar de inrichting van bovenschoolse managementbureaus in het primair onderwijs’. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 14 februari om 14.00 uur in het Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst zal de minister van Onderwijs Maria van der Hoeven het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport in ontvangst nemen. Lees verder

De invoering van lumpsum in het primair onderwijs staat voor de deur. Voor veel schoolbesturen brengt dit onzekerheid met zich mee. Vrijheden worden groter, maar ook de verantwoordelijkheden nemen evenredig toe. Vanuit deze onzekerheid ontstond in het najaar van 2004 bij VOS/ABB (de besturenorganisatie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs) de behoefte om inzicht te krijgen in het management en bestuur bij bovenschoolse bestuursbureaus. Men wilde weten in welke mate deze bureaus bestonden, hoe ze waren bemenst en welke taken ze vervullen en tegen welke kosten. De onderzoeksaanvraag werd uiteindelijk gehonoreerd in het kader van het Kortlopend Onderwijsonderzoek van het ministerie van OCW. Het onderzoek is uitgevoerd door Froukje Wartenbergh en Nico van Kessel van het ITS, van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens de persbijeenkomst zullen zij de resultaten verder toelichten.

Aansluitend is er ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen. Philip Geelkerken, directeur van VOS/ABB, overhandigt het eerste exemplaar van het rapport aan Minister Van der Hoeven.

Programma

13.45 uur Ontvangt perscentrum Nieuwspoort

14.05 uur Welkomstwoord door Philip Geelkerken

14.15 uur Toelichting op het onderzoek door Nico van Kessel, onderzoeker ITS

14.35 uur Overhandiging eerste rapport aan Minister Van der Hoeven

14.40 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

15.00 uur Borrel

Wij hopen u dinsdag 14 februari te mogen begroeten. Wilt u ons laten weten of u de presentatie wilt bijwonen. Dat kan door een reactie te geven op deze e-mail, of te bellen naar Anja van Rossum, telefoon (0348) 40 52 82, of mail naar avanrossum@vosabb.nl

Waarom dit onderzoek?