Uitslag poll De Vries versus Janssen

In Over Onderwijs nr. 7 debatteerden CDA-Kamerlid Jan de Vries en rector Arno Janssen van de openbare scholengroep Schoonoord in Zeist over de minimale onderwijstijd in de onderbouw. Lees verder

Jan de Vries vond de eis van minimaal 1040 uur les in de onderbouw van het voortgezet onderwijs ‘nodig om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen’.

Janssen betoogde dat het niet zozeer gaat om het aantal contacturen, maar om de kwaliteit ervan. Volgens hem storen ouders zich meer aan lesuitval en wordt die kans juist groter als de werkdruk voor docenten toeneemt.

‘Met wie bent u het eens?’ was de vraag in de poll.

Er kwamen in totaal 68 stemmen binnen:
57 % voor Jan de Vries
43 % voor Arno Janssen.